József Attila: Elégia

 

Mint ólmos ég alatt lecsapódva, telten,
füst száll a szomorú táj felett,
úgy leng a lelkem,
alacsonyan.
Leng, nem suhan.

Te kemény lélek, te lágy képzelet!
A valóság nehéz nyomait követve
önnönmagadra, eredetedre
tekints alá itt!
Itt, hol a máskor oly híg ég alatt
szikárló tűzfalak
magányán a nyomor egykedvű csendje
fenyegetően és esengve
föloldja lassan a tömény
bánatot a tűnődők szivén
s elkeveri
milliókéval.

Az egész emberi
világ itt készül. Itt minden csupa rom.
Ernyőt nyit a kemény kutyatej
az elhagyott gyárudvaron.
Töredezett, apró ablakok
fakó lépcsein szállnak a napok
alá, a nyirkos homályba.
Felelj -
innen vagy?
Innen-e, hogy el soha nem hagy
a komor vágyakozás,
hogy olyan légy, mint a többi nyomorult,
kikbe e nagy kor beleszorult
s arcukon eltorzul minden vonás?

Itt pihensz, itt, hol e falánk
erkölcsi rendet a sánta palánk
rikácsolva
őrzi, óvja.
Magadra ismersz? Itt a lelkek
egy megszerkesztett, szép, szilárd jövőt
oly üresen várnak, mint ahogy a telkek
köröskörül mélán és komorlón
álmodoznak gyors zsibongást szövő
magas házakról. Kínlódó gyepüket
sárba száradt üvegcserepek
nézik fénytelen, merev szemmel.
A buckákról néha gyüszünyi homok
pereg alá... s olykor átcikkan, donog,
egy-egy kék, zöld, vagy fekete légy,
melyet az emberi hulladék,
meg a rongy,
rakottabb tájakról idevont.
A maga módján itt is megterít
a kamatra gyötört,
áldott anyaföld.
Egy vaslábasban sárga fű virít.

Tudod-e,
milyen öntudat kopár öröme
húz-vonz, hogy e táj nem enged és
miféle gazdag szenvedés
taszít ide?
Anyjához tér így az a gyermek,
kit idegenben löknek, vernek.
Igazán
csak itt mosolyoghatsz, itt sírhatsz.
Magaddal is csak itt bírhatsz,
óh lélek! Ez a hazám.

1933 tavasza

Attila Jozsef: Elegy

Translation by John Batky

Like a dense downdrift of smoke
between land and leaden sky,
my spirit hangs low,
close to the ground.
It sways, it cannot fly.

O my hard spirit, supple imagination!
Follow reality's heavy tracks,
take a look at yourself here,
where you came from.
Here, under a sky at other times so dilute,
near a solitary, gaunt, bare wall,
poverty's sullen silence
menacing, pleading,
washes away the grief
hardened on a brooding heart
and stirs it
into those of millions.

Man's whole world is made here,
where everything is in ruins.
In an abandoned factory yard
a hardly dandelion opens its umbrella.
The days go down
the faded steps of broken little windows
into dampness, into shadows.
Answer now:
are you from here?
Are you from here, so that you are never left alone
by the grim desire to be
like those other sufferers
into whom this great age wedged itself
to distort and deform their every feature?

Here you can rest, where the crippled
picket fence, with its harsh cries,
upholds and protects
a greedy moral order.
Can you recognize yourself? Here,
waiting for a well-constructed, fine
and concrete future,
are souls with the emptiness of vacant lots
lying around idle, mournful,
dreaming of tall buildings that weave
the noise of life. The tortured grass
is watched by glazed, fixed eyes:
bits of broken glass in the mud.

From time to time a thimbleful of sand
rolls from a mound. And at times
a blue or green or black fly
buzzes by,
drawn here from richer regions
by human waste and rags.
In its own way
the tormented soil
lays the table even here:
yellow grass blooms in a rusty pot.

Can you tell
what consciousness, what barren joy
attracts and drags you
relentlessly to this place?
What rich suffering throws you here?
This is how the child
who was shoved and beaten by strangers
returns to his mother,
Only here can you really smile or cry.
Soul, only here can you bear yourself.
This is your home.

József Attila (1905-1937)